Celoroční plán kroužku Aktivity školní družiny

Celoroční plán kroužku Aktivity při školní družině 2018-2019

Kroužek Aktivity při ŠD je zřízen souběžně se školní družinou. Provoz tohoto kroužku je od 13 do 15 hodin po skončení školního vyučování. Tento kroužek byl zřízen z důvodu větší poptávky rodičů umístit své děti do ŠD. Aktivity v kroužku jsou přizpůsobovány náladě žáků, vlivům počasí i možnostem realizovat zájmovou činnost.

Celoroční plány:

Čtvrtletní plány:

PODZIM – září, říjen, listopad

ZIMA – prosinec, leden, únor

JARO – březen, duben, květen

LÉTO – červen

Po celý školní rok děti v družině i v kroužku Aktivity při ŠD sbírají razítka do deníčku, a na oslavu MDD je vyhodnocení této soutěže o největší počet razítek, kdy vítěz obdrží sladký dort a ostatní, dle umístění, drobnou cenu. Tyto razítka získávají za svou iniciativu v ŠD a v kroužku Aktivity při ŠD – např. nakreslený obrázek, sportovní výkon, pomoc při úklidu – z vlastního rozhodnutí, pomoc s tříděním sběru, výtvarná činnost, vítězství ve společenské hře, v kolektivní hře, apod.