Kroužky a zájmová činnost
SMĚRNICE K ORGANIZACI ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮNabídka kroužků pro školní rok 2022/2023

 

Angličtina pro zač. 3.-5.r – vedoucí kroužku – D. Sklenářová

  Začátečníci Pokročilí
Pondělí 13,15 – 14,00 hod.  
Středa   13,15 – 14,00 hod.
 

Angličtina Helen Doron 1.-2.r. – vedoucí kroužku – B. Slavkovská

Úterý 12,30 – 13,15
 

Stolní tenis pro 5. r. – vedoucí kroužku – J. Hájek

Úterý 13,05 – 14,05 hod.
 

Čtenářský kroužek – 4.,5.r. – vedoucí kroužku – J. Jirsová

Úterý 15,15 – 16,15 hod.
 

Flétna I + II – vedoucí kroužku – Hana Dundáčková

  Flétna I Flétna II
Středa 13,05 – 13,50 hod. 13,50 – 14,35 hod.
 

Kytara a zpěv – vedoucí kroužku – Dan Vitásek

  začátečníci pokročilí pokročilí
Středa 14,05 – 14,50 hod. 14,55 – 15,40 hod. 15,45 - 16,30 hod.
 

Termíny zahájení činnosti kroužků a čas zahájení mohou být upraveny podle časových možností vedoucích kroužků. V případě většího zájmu vedoucí provede výběr přihlášených žáků. V případě Vašeho zájmu označte křížkem příslušné políčko a odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do 23.9.2022.
Základní škole Nová Ves pod Pleší, okr. Příbram, příspěvkové organizaci, ve výši 200,- Kč měsíčně, a to za každý i započatý měsíc účasti dítěte v zájmovém kroužku. Příspěvek je splatný v hotovosti na tři měsíce proti pokladní stvrzence vydané vedoucí vychovatelkou ŠD.