Kroužky a zájmová činnost

Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022Angličtina pro začátečníky – vedoucí kroužku – Jovanka Wijsmanová

Pondělí 14,45 – 15,45 hod.
Čtvrtek 14,45 – 15,45 hod.


Kytara a zpěv – vedoucí kroužku – Dan Vitásek

Skupina 1 Skupina 2
Úterý 14,45 - 15,30 hod. 15,45 - 16,30 hod.

Flétna – vedoucí kroužku – Hana Dundáčková

Úterý Pokročilí 14,00 – 14,45 hod.
Středa Začátečníci 13,05 – 13,50 hod.

Vytrvalostní běh – vedoucí kroužku – Blanka Hronová

Středa 14,00 – 15,00 hod.

Všechny kroužky zahájily svou činnost dne 11.10.2021.
Příspěvek na úhradu zájmového kroužku je stanoven ve výši 200,- Kč/měsíc, a to vždy na 3 měsíce, tj. celkem 600,- Kč.
Příspěvek je splatný v hotovosti vždy nejpozději do 20. (dvacátého) dne v příslušném kalendářním měsíci proti pokladní stvrzence vydané vedoucí vychovatelkou školní družiny.