Kroužky a zájmová činnost
SMĚRNICE K ORGANIZACI ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ  
ODHLÁŠENÍ ZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU

 

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024
 
PONDĚLÍ
            ANGLIČTINA pro 4. a 5.r. – vedoucí kroužku – K. Vernerová
            od 2.10.2023              - 13,15 – 14,00
 
            SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO – vedoucí kroužku – B. Hronová
            Od 2.10.2023              - 14,15 – 15,00
 
 
ÚTERÝ
            ANGLIČTINA HELEN DORON pro 1.- 3.r. – vedoucí kroužku B. Slavkovská
            Od 3.10.2023              - začátečníci – 12,15 – 13,00
                                                - pokročilí – 13,05 – 13,50
 
 
STŘEDA
            FLÉTNA – vedoucí kroužku – H. Dundáčková
            Od 4.10.2023              - začátečníci – 13,15 – 14,00
                                               - pokročilí – 14,15 – 14,45
 
            RUČNÍ PRÁCE – vedoucí kroužku – M. Štochlová
            Od 4.10.2023              - 14,15 – 15,45
           
 
            STOLNÍ TENIS – vedoucí kroužku – J. Hájek
            Od 4.10.2023              - 13,15 – 14,15
 
 
ČTVRTEK
            JÓGA PRO DĚTI – vedoucí kroužku – B. Hronová
            Od 5.10.2023              - 14,15 – 15,00
 
            FLÉTNA – vedoucí kroužku – H. Dundáčková
            OD 5.10.2023             - mírně pokročilí – 13,15 – 14,00
 
 
 
PÁTEK
            KYTARA A ZPĚV – vedoucí kroužku – D. Vitásek
            Od 13.10.2023            - začátečníci – 14,00 – 14,45
                                               - pokročilí – 14,50 – 15,35
 
            ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK – vedoucí kroužku – J. Jirsová
            Od 6.10.2023              - 15,15 – 16,00
 


Termíny zahájení činnosti kroužků a čas zahájení mohou být upraveny podle časových možností vedoucích kroužků. V případě většího zájmu vedoucí provede výběr přihlášených žáků.
Příspěvek ve výši 300,- Kč je splatný v hotovosti na tři měsíce proti pokladní stvrzence vydané vedoucí vychovatelkou ŠD.