Kontakty
 
GPS souřadnice: 49.8313228N 14.2754436E

Základní škola, Nová Ves pod Pleší
Za Poštou 86
262 04 Nová Ves pod Pleší
IČ: 70989672
Identifikátor zařízení: 600 054 675
IZO: Základní škola – 114 002 100
Školní družina při ZŠ – 114 002 118

Ředitel: Mgr. Jiří Hájek
Email: jiri@nvpp.cz
Telefon: +420 318 581 838
+420 777 169 553

Zástupkyně ředitele: Mgr. Barbora Slavkovská
Telefon: +420 775 041 929

1. ročník – Mgr. Blanka Hronová b.hronova@nvpp.cz
2. ročník – Mgr. Lenka Výprachtická  l.vyprachticka@nvpp.cz
3. ročník – Mgr. Jiří Hájek jiri@nvpp.cz
4. ročník – Mgr. Stanislav Vacek st.vacek@nvpp.cz
5. ročník – Mgr. Barbora Slavkovská b.slavkovska@nvpp.cz

učitelka - Kateřina Vernerová, BSc. k.vernerova@nvpp.cz
učitelka - Alena Marvanová
učitelka - Ing. Hana Dundáčková h.dundackova@nvpp.cz
učitelka - Bc. Hana Zemanová h.zemanova@nvpp.cz
učitelka - Mgr. Petra Boušková p.bouskova@nvpp.cz

Školní družina: +420 318 581 838
vedoucí ŠD – Andrea Sokolová (+420 604 669 788) a.sokolova@nvpp.cz
vychovatelky ŠD

Školní jídelna
odhlášení obědů - 702 041 088, 318 581 974, aplikace: Strava
Hospodářka jídelny - Hana Nikodýmová