Zaměstnanci

Ředitel

Mgr. Jiří Hájek

Učitelé

Mgr. Jiří Hájek
Mgr. Barbora Slavkovská - zástupkyně ředitele
Mgr. Blanka Hronová
Mgr. Lenka Výprachtická
Mgr. Stanislav Vacek
Kateřina Vernerová, BSc.
Ing. Hana Dundáčková
Bc. Hana Zemanová
Alena Marvanová
Mgr. Petra Boušková - metodička prevence

Vychovatelky ŠD

Andrea Sokolová
Bc. Hana Zemanová
Lenka Matejová

Uklízečka

Šárka Bestahovská