Zaměstnanci

Ředitel

Mgr. Jiří Hájek

Učitelé

Mgr. Jiří Hájek
Bc. Hana Zemanová
Ing. Hana Dundáčková
Mgr. Barbora Slavkovská
Mgr. Stanislav Vacek
Kateřina Vernerová, BSc.
Alena Marvanová

Vychovatelky ŠD

Andrea Sokolová
Bc. Hana Zemanová
Lenka Matejová

Uklízečka