Zaměstnanci

Ředitel

Mgr. Jiří Hájek

Učitelé

Mgr. Jiří Hájek
Ing. Hana Dundáčková
Mgr. Barbora Slavkovská - zástupkyně ředitele
Mgr. Blanka Hronová
Mgr. Stanislav Vacek
Kateřina Vernerová, BSc.
Bc. Hana Zemanová
Alena Marvanová
Mgr. Petra Boušková

Vychovatelky ŠD

Andrea Sokolová
Bc. Hana Zemanová
Lenka Matejová

Uklízečka

Šárka Bestahovská