Bruslení

Kurz bruslení pro maximálně 50 dětí

Termín – vždy středa: 10.10. - 12.12. 2018 od 9:45 hod. do 10:45 hod.(10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11., 21.11.,28.11., 5.12., 12.12.)

Kurz povedou zkušení a kvalifikovaní odborníci.
Děti nemusejí umět bruslit, s sebou budou mít brusle, přilbu a rukavice (mohou být lyžařské, nevhodné jsou pletené).
Cena kurzu za každé dítě: 500, -Kč za lekce + 700,- Kč za dopravu do Příbrami a zpět ke škole. (Vše hradí zákonní zástupci).

Odjezd od školy bude po 1. vyučovací hodině, návrat ke škole plánujeme
V 11:40 hod., pak pokračuje výuka podle rozvrhu.
Skupina dětí, která se kurzu nezúčastní, se bude učit podle upraveného rozvrhu.
Závaznou přihlášku obdrží žáci od svých třídních učitelů.