Vedení školy

Předkladatel – základní údaje

Název: Základní škola, Nová Ves pod Pleší, okres Příbram
Adresa: 262 04 Nová Ves pod Pleší, Za Poštou 86
Ředitel školy: Mgr. Jiří Hájek
IČ: 70989672
Identifikátor zařízení: 600 054 675
IZO: Základní škola – 114 002 100
Školní družina při ZŠ – 114 002 118

Zřizovatel školy

Název: Obec Nová Ves pod Pleší
Sídlo: 262 04 Nová Ves pod Pleší, Masarykova třída 90
Zastoupen: Mgr. Veronika Kupčíková, starostka obce
Telefon: +420 318 581 986
E-mail: nvpp@quick.cz