Informace   Covid 19

ke dni:   23.9.2020
Počet žáků v karanténě:   0
Počet žáků s nemocí:       0

Školní dokumenty

Hodnocení a klasifikace
Školní řád
Minimální preventivní program
Žádost o uvolnění z vyučování
Školní vzdělávací program Hravá škola

Výroční zprávy