Plavecký výcvik
 

Plavecká výuka ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 bude výuka plavání zahájena v pondělí 30. 1.  a ukončena v pondělí 3. 4. 2023.  
Dne 19.6. bude náhradní lekce za zrušenou lekci o jarních prázdninách.

Lekce plavání letos budou probíhat v plaveckém bazénu v Radotíně pod vedením plavecké školy Betynka z. s.
Jedna lekce bude trvat 90 min. (2 vyučovací hodiny po 45 min., od 10:15 od 11:45).

Odjezd na plavání je stanoven po 1. vyučovací hodině od ZŠ.  Příjezd ke škole bude v cca 12,45 hod., poté odchod na oběd.

Cena celého kurzu (10 lekcí) je 2000,-Kč + příspěvek na dopravu: 500,- Kč. Před zahájením kurzu bude možné uhradit pouze 50 % zálohu. Doplatek bude vybrán před dokončením kurzu.

Kapacita kurzu je cca 55 dětí. Kurz je primárně určen pro děti 3. a 4. ročníku. Dále budou přednostně přijímáni žáci 5. ročníku,
poté žáci 2. a 1. ročníku.
Poskytovatel služby nebude vracet příspěvky za jednotlivé lekce. Poskytovatel bude vracet příspěvky pouze v případě, že žák zamešká ze zdravotních důvodů více jak 90 % a toto doloží lékařským potvrzením.
Vzhledem k povinnosti absolvovat plaveckou výuku bude kurz hrazen následujícím způsobem:
Kurzovné:

Ročník Cena kurzu za žáka v Kč
1. 2.500,- (vč. dopravy)
2. 2.500,- (vč. dopravy)
3. POVINNÝ KURZ - hradí škola, (500,- doprava)
4. POVINNÝ KURZ - hradí škola, (500,- doprava)
5. 2.500,- (vč. dopravy)

V případě, že žák není schopen ze zdravotních důvodů kurz absolvovat, předloží zákonní zástupci zprávu dětského lékaře, resp. ošetřujícího lékaře (specialisty).

Mgr. Jiří Hájek
ředitel školy