Plavecký výcvik

Plavecká výuka šk. rok 2023/2024
 
V školním roce 2023/2024 bude výuka plavání zahájena ve čtvrtek 15.2. a ukončena 25.4.2024. Lekce bude trvat 90 minut (2 vyučovací hodiny po 45min, od 8,45 hod. do 10,15 hod.).
 
Odjezd od školy je stanoven na 7,45hod. Příjezd ke škole bude v cca 11,30hod.
 
Druhý ročník bude končit standardně po 4. vyučovací hodině (11,40hod.), třetí a čtvrtý ročník absolvuje 5. vyučovací hodinu, pátý ročník i odpolední vyučování.
 
Cena celého kurzu (9 lekcí) je 1440,-Kč. Stejně jako v loňském roce bude možné uhradit před zahájením kurzu pouze 50 % zálohu. Doplatek bude vybrán před dokončením kurzu.
Vzhledem k povinnosti absolvovat plaveckou výuku bude kurz hrazen následujícím způsobem:
 
Kurzovné:
 

Ročník Cena kurzu za žáka v Kč Doprava
2. 1440 700
3. 1440 700
4. Hradí škola  
5. Hradí škola  

 
V případě, že žák 4. a 5. ročníku není schopen ze zdravotních důvodů kurz absolvovat, předloží zákonní zástupci zprávu dětského lékaře, resp. ošetřujícího lékaře (specialisty).
 
 
 
Mgr. Jiří Hájek ředitel školy