Plavecký výcvik

Plavecká výuka ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 bude výuka plavání zahájena v pátek 11.2. a ukončena 22.4.2022.

Lekce bude trvat 90 minut (2 vyučovací hodiny po 45min, od 8,45 hod. do 10,15 hod.). Plavecký výcvik pořádá AQUAPARK Sportovního zařízení města Příbram.

Odjezd od školy je stanoven na 7.55hod. Příjezd ke škole bude v cca 11,30hod.

První, druhý a pátý ročník bude končit standardně po 4. vyučovací hodině (11,40hod.), třetí a čtvrtý ročník absolvuje 5. vyučovací hodinu.

Cena celého kurzu (9 lekcí) je 1260,-Kč. Před zahájením kurzu bude možné uhradit pouze 50 % zálohu. Doplatek bude vybrán před dokončením kurzu.

Vzhledem k povinnosti absolvovat plaveckou výuku bude kurz hrazen následujícím způsobem:

Doprava: zdarma (hrazena z prostředků školy).

Kurzovné:
Ročník Cena kurzu za žáka v Kč
1. 1260
2. 1260
3. 1260
4. Hradí škola
5. Hradí škola

V případě, že žák není schopen ze zdravotních důvodů kurz absolvovat, předloží zákonní zástupci zprávu dětského lékaře, resp. ošetřujícího lékaře (specialisty).

Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy.

V průběhu plaveckého výcviku bude upraven týdenní rozvrh.

Žáci, kteří se ze zdravotních důvodů neúčastní kurzu, zůstávají ve škole s náhradním pracovním programem.